สมทบทุนมอบเงินบริจาคให้กับ ลุงยืน ฝอยทองภาพกิจกรรม สมทบทุนมอบเงินบริจาคให้กับ ลุงยืน ฝอยทอง