ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะนักศึกษา จาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysia


ภาพกิจกรรมวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรมวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558


ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะนักศึกษา จาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysia