พิธีปิดโครงการ the 5th Student Mobility และงานอำลาคณะนักศึกษา จาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysiaภาพกิจกรรม พิธีปิดโครงการ the 5th Student Mobility และงานอำลาคณะนักศึกษา จาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysia