พิธีลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี และอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีสารสกัดลำไย ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัดภาพกิจกรรม พิธีลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี และอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีสารสกัดลำไย ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด