งานพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2558ภาพกิจกรรม งานพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2558