ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Kalidas Shetty, North Dakota State University, สหรัฐอเมริกาภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Kalidas Shetty, North Dakota State University, สหรัฐอเมริกา