ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่