ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์