คณะผู้แทนจาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม คณะผู้แทนจาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร