ให้การต้อนรับอาคันตุกะ จาก Laboratoire de Biotechnologie de l’Inra, Narbonne, Franceภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับอาคันตุกะ จาก Laboratoire de Biotechnologie de l’Inra, Narbonne, France