ร่วมถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์



ภาพกิจกรรม ร่วมถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์