ร่วมถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ภาพกิจกรรม ร่วมถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์