รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2559 และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษภาพกิจกรรม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2559 และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ