คณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ภาพกิจกรรม คณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้