กิจกรรมแสดงความขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงความยินดีกับสาขา FST ในโอกาสที่หลักสูตร ป.ตรี ผ่านมาตรฐาน IFTภาพกิจกรรม กิจกรรมแสดงความขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงความยินดีกับสาขา FST ในโอกาสที่หลักสูตร ป.ตรี ผ่านมาตรฐาน IFT