นักศึกษา อก. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลที่ 3 ในงานโครงการหลวง 2556ภาพกิจกรรม นักศึกษา อก. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลที่ 3 ในงานโครงการหลวง 2556