ให้การต้อนรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมหารือร่วมกันเกี่ยวกับโครงการวิจัยภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมหารือร่วมกันเกี่ยวกับโครงการวิจัย