โครงการ “ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่”ภาพกิจกรรม โครงการ “ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่”