ทำบุญสโมสรนักศึกษาและกิจกรรมต๋ามฮีตโตยฮอยแวดฮั้ว อก. ประจำปีการศึกษา 2559ภาพกิจกรรม ทำบุญสโมสรนักศึกษาและกิจกรรมต๋ามฮีตโตยฮอยแวดฮั้ว อก. ประจำปีการศึกษา 2559