ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559