พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ Korea Food Research Instituteภาพกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ Korea Food Research Institute