ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จาก Faculty of Agriculture, Yamagata University, Japanภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จาก Faculty of Agriculture, Yamagata University, Japan