พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Short Stay Program in CMU 2016 for Yamagata University, Japanภาพกิจกรรม พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Short Stay Program in CMU 2016 for Yamagata University, Japan