ให้การต้อนรับ Associate Professor Peter Lutes จาก Kagawa University, Japanภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Associate Professor Peter Lutes จาก Kagawa University, Japan