คลิปเสียงให้สัมภาษณ์งานวิจัยเรื่อง "แคบหมูไร้มันทอดแบบสุญญากาศ"ภาพกิจกรรม คลิปเสียงให้สัมภาษณ์งานวิจัยเรื่อง "แคบหมูไร้มันทอดแบบสุญญากาศ"