รางวัลช้างทองคำ และกิตติบัตรแก่ผู้บริหาร ในวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ครบรอบ 50 ปีภาพกิจกรรม รางวัลช้างทองคำ และกิตติบัตรแก่ผู้บริหาร ในวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ครบรอบ 50 ปี