ให้การต้อนรับ Dr. Jae-sup Pak, Dean of International Affairs and Public Relations, Inje University, Koreaภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Dr. Jae-sup Pak, Dean of International Affairs and Public Relations, Inje University, Korea