ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-27
 

 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-26
 

 
นักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ศึกษาดูงาน ณ บจก. เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-24
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kalidas Shetty จาก North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-20
 

 
พิธีปิดโครงการ Student Mobility: 2018 Yamagata University Short Stay Program in CMU
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-20
 

 
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-18
 

 
โครงการ Student Mobility: 2018 YU Short Stay Program in CMU
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-18
 

 
ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-17
 

 
นักศึกษาโครงการ Yamagata Short Stay Program 2018 เยี่ยมชมสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-17
 

 
กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (Thailand Food Innovation Regional Boot Camps 2018)
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-15
 

 
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-13
 

 
ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยในในงาน Thailand STEM Festival 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-13
 

 
ร่วมงาน Policy Market : Energy Policy Options
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-12
 

 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-10
 

 
ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-08
 

 
งาน อก.ปิ๊กบ้าน ประจำปี พ.ศ.2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-08
 

 
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEx
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-07
 

 
คณาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-06
 

 
กิจกรรม “International Lunch Talk for Graduate Student 2018” และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาปริญญาโท-เอก”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-05
 

 
กิจกรรม English Talk : Coffee &Tea Happy Time. ครั้งที่ 5/2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-04
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>