ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 9/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-18
 

 
การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพด้านการประเมินทางประสาทสัมผัส
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-15
 

 
การจัดทำคู่มือแนวทางในการประเมินจริยธรรมการทดสอบในมนุษย์ ด้านการประเมินทางประสาทสัมผัส
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-14
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 9/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-13
 

 
โครงการ Happy Time for All Special “กิจกรรมจัดดอกไม้”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-12
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์แหนมและวุ้นมะพร้าว”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-11
 

 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Produce for Health: Challenges and Opportunities"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-11
 

 
ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-09
 

 
งาน “อก.ปิ๊กบ้าน” ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-09
 

 
พิธีปิดโครงการ Student Mobility: 2017 Short Stay Program in CMU for Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-07
 

 
โครงการ Student Mobility คณะนักศึกษา จาก Faculty of Agriculture, Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-04
 

 
ร่วมพิธีทำบุญ ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-30
 

 
กิจกรรม “International Lunch Talk for Graduate Student 2nd”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-30
 

 
ให้การต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-29
 

 
ร่วมงานพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-28
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-25
 

 
กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร "โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพและแม่เหียะ"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-25
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 8/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-25
 

 
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-23
 

 
โครงการบริจาคเลือด ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-23
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] Next>>