ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-31
 

 
คณบดีได้รับเชิญไปเป็น Guest Speaker ในงาน "2018 KU-UA Joint International Symposium." ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-30
 

 
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-25
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเนือ (จ.เชียงใหม่) และงาน International Forum on Open innovation 2018 : Networking with Thailand Regional Science Parks
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-25
 

 
การหารืองานวิจัยร่วมระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะแพทยศาสตร์
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-23
 

 
การหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-23
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 3/2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-23
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสุขลักษณะที่ดี (GMP) และการจัดระบบ HACCP”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-19
 

 
นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 ThaiStar Packaging Awards 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-18
 

 
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-16
 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติคังวอนเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-15
 

 
อุตสาหกรรมเกษตรแดนมหัศจรรย์ กับอาชีพในฝันของ Gen Z
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-14
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานประจำโครงการ “การพัฒนาร้านอาหารนำร่องต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ภายใต้โครงการ Food Safety CMU 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-10
 

 
แนะนำหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรแก่นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งมาจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-09
 

 
ต้อนรับอาคันตุกะจาก Aromatic Vitality USA
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-08
 

 
อาจารย์ อก.มช. รับใบประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-04
 

 
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-02
 

 
พิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-30
 

 
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-27
 

 
พิธีปิดการฝึกอบรมในหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 5
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-27
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>