ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
เข้าร่วมศึกษาดูงาน KUBOTA Farm
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-20
 

 
ส่งมอบงานหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-19
 

 
2019 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-19
 

 
งาน "OTOP ล้านนาก้าวไกล ด้วยลำไยแปรรูป 4.0"
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-14
 

 
๕๕ ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-14
 

 
อก.ปิ๊กบ้าน ประจำปี พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-13
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพ ภาษาต่างประเทศ และ Digital Marketing
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-12
 

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 CMU Freshmen Games 2019
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-11
 

 
งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-11
 

 
กิจกรรมการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-11
 

 
หารืองานวิจัยยางพาราร่วมกับบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-10
 

 
โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ : GROW62 ครั้งที่ 5
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-10
 

 
บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางละเล โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-07
 

 
ศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-07
 

 
ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-05
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรยินดีต้อนรับนักเรียนชั้น ม.5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน ในกินกรรม ”ลูกช้างทัวร์” ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-05
 

 
Shanghai Jiao Tong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-05
 

 
ให้การต้อนรับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-04
 

 
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "เปิดบ้านอุตสาหกรรมเกษตร มช. Agro-Industry CMU Open House 2019" ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-30
 

 
การประชุมขับเคลี่อนอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-29
[ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>