ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย "ลูกช้างร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-10-08
 

 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-10-06
 

 
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ร่วมรับรางวัลหน่วยร่วมดำเนินงานดีเด่น พร้อมทั้งได้รับรางวัลโครงการดีเด่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-10-02
 

 
ประชุมปิดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-27
 

 
โครงการ “การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-23
 

 
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-22
 

 
ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-21
 

 
ร่วมแสดงผลงานการดำเนินงานด้านการประเมินทางประสาทสัมผัส
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-21
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 9/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-18
 

 
การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพด้านการประเมินทางประสาทสัมผัส
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-15
 

 
การจัดทำคู่มือแนวทางในการประเมินจริยธรรมการทดสอบในมนุษย์ ด้านการประเมินทางประสาทสัมผัส
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-14
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 9/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-13
 

 
โครงการ Happy Time for All Special “กิจกรรมจัดดอกไม้”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-12
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์แหนมและวุ้นมะพร้าว”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-11
 

 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Produce for Health: Challenges and Opportunities"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-11
 

 
ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-09
 

 
งาน “อก.ปิ๊กบ้าน” ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-09
 

 
พิธีปิดโครงการ Student Mobility: 2017 Short Stay Program in CMU for Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-07
 

 
โครงการ Student Mobility คณะนักศึกษา จาก Faculty of Agriculture, Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-09-04
 

 
ร่วมพิธีทำบุญ ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-30
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>