ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
Student Mobility Project: คณะนักศึกษาจาก Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-03
 

 
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-03
 

 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-02
 

 
การใช้ประโยชน์จากเศษผักผลไม้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และการเพาะเห็ด
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-31
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-28
 

 
มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Danang, Vietnam
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-27
 

 
วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-26
 

 
โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 7/2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-25
 

 
กิจกรรมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล มาให้คำปรึกษา ในการโครงการเสนอหลักสูตรเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล จาก The Institute of Food Technologist’s (IFT)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-24
 

 
กิจกรรม "ดอยสวยด้วยพฤกษา"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-23
 

 
งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Convention of Asia Scholars
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-22
 

 
คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้า 3 รางวัล INNO NIGHT AWARD 2017
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-21
 

 
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) ให้กับบุคลากร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-21
 

 
โครงการ Manuscript writing camp
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-20
 

 
อาจารย์ อก.มช. รับมอบโล่เกียรติคุณวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-19
 

 
การฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการเป็นผู้บริหารที่ดี
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-14
 

 
โครงการสัมมนาเพื่อให้เกิดระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-13
 

 
การประชุมสัมมนาเรื่อง "อาจารย์ที่ปรึกษากับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระบบทะเบียนการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-13
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 7/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-12
 

 
ชาว อก.ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธี
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-12
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] Next>>