ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนาในงาน Lanna
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-26
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกโควต้าภาคเหนือ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-25
 

 
เข้าร่วมรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-25
 

 
คณบดีให้สัมภาษณ์ผลงานวิจัยไส้อั่วลดไขมัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-25
 

 
การฝึกอบรมในหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 5
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-23
 

 
อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในเวทีนานาชาติ "46th International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-15
 

 
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-13
 

 
สกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปล์ามดิบ พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-09
 

 
ร่วมนำเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการ “Thailand Innovation Hubs 4.0s”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-04
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรม “มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)” ภายใต้โครงการ Food Safety CMU รอบที่ 3 ณ หอพัก 40 ปี และ หอสีชมพู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-04
 

 
การส่งมอบเครื่องดื่มเกลือแร่ แก่อาสาสมัครดับไฟป่า
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-03
 

 
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา Universiti Sultan Zainal Abidin – Internship Program
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-02
 

 
ร่วมงานมุฑิตาจิตและร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-01
 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-31
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-30
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-30
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรม “มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)” ภายใต้โครงการ Food Safety CMU รอบที่ 2 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-30
 

 
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-29
 

 
ร่วมงานเปิดศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย (Lanna Thai Coffee Development Center)
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-28
 

 
ปัจฉิมนิเทศ/เตรียมความพร้อมการทำงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-28
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>