ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร : การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-28
 

 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-27
 

 
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-26
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 2/2561”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-23
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรม “มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)” ภายใต้โครงการ Food Safety CMU รอบที่ 1 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-23
 

 
การจัดประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-22
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 2/2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-21
 

 
กิจกรรมเยี่ยมเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-20
 

 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เยือนสหภาพเมียนมาร์
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-16
 

 
การฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-16
 

 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท วี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-15
 

 
การปรับตัวของผู้ประกอบการกับ พ.ร.ก. การประมง ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-07
 

 
การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในระหว่างการเยือนสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-07
 

 
ร่วมพิธีเปิดและนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-03-02
 

 
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 51ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-02-27
 

 
Hanyang University ประเทศเกาหลีใต้
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-02-26
 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEx
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-02-26
 

 
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-02-26
 

 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง"
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-02-21
 

 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน EdPEx ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-02-21
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>