ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
กิจกรรม “International Lunch Talk for Graduate Student 2nd”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-30
 

 
ให้การต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-29
 

 
ร่วมงานพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-28
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-25
 

 
กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร "โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพและแม่เหียะ"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-25
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 8/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-25
 

 
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-23
 

 
โครงการบริจาคเลือด ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-23
 

 
รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน ผู้แทนหลักสูตรนานาชาติ ให้การสัมภาษณ์สำหรับโครงการหลักสูตรสองปริญญา กับ University of Reading, UK
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-22
 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานกับผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-22
 

 
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-21
 

 
พิธีไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-17
 

 
คณบดีรายงานผลการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบ 1ปี
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-17
 

 
โครงการ CMU Student Mobility รุ่นที่ 4 : The Visit to Faculty of Bioresources and Food Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-17
 

 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-16
 

 
อาคันตุกะจากประเทศไต้หวันเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-16
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-15
 

 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-12
 

 
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-11
 

 
โครงการ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : ลดของเสีย เพิ่มมูลค่า สร้างผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-08-09
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>