ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
งาน "ด้วยรักและผูกพัน รับขวัญบัณฑิตใหม่ อก. "
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-22
 

 
ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ อาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-22
 

 
ถ่ายรูปหมู่ ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-20
 

 
Cranfield University
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-19
 

 
ร่วมเป็นเกียรติและร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และ รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-19
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 1/2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-17
 

 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนในการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-17
 

 
สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมมอบเข็มโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-17
 

 
ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-15
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “แตงโม” ในงานกีฬาเปิดกระป๋อง(open can) ครั้งที่ 25
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-13
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-13
 

 
ให้การต้อนรับศูนย์นวัตกรรมบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสและภาชนะบรรจุ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-12
 

 
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chiang Mai Innovation Incubation Center
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-11
 

 
คณบดีให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อจัดทำรายการพิเศษเนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง52
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-11
 

 
การจัดฝึกอบรม “การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-10
 

 
งานปีใหม่สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-10
 

 
มินิมาราธอนอุตสาหกรรมเกษตร มช.ครั้งที่ 6
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-07
 

 
ต้อนรับอาคันตุกะจาก Kangwon National University, Republic of South Korea
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-05
 

 
ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้สดเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ผ่านธุรกิจ e-commerce
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-05
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-04
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>