ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ผู้บริหารรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-03
 

 
รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 จาก บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-29
 

 
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยเพื่อการส่งออก
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-28
 

 
บูธนิทรรศการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-28
 

 
การตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-25
 

 
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-25
 

 
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PDT)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-24
 

 
งานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “๕๐ ปี เส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตร มช.”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-21
 

 
การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเยือน College of Technology , The University of Danang, Viet Nam
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-18
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง Chiang Mai Innovation Incubation Center Co. Ltd. และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-18
 

 
การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย Innovation Hub – Agriculture & Food
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-18
 

 
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-15
 

 
การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเยือน Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-11
 

 
ร่วมพิธีทำบุญอาคารจอดรถถนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-08
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากศูนย์สัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก, University of Minnesota และบริษัทคาร์กิลล์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-06
 

 
อาจารย์ อก.มช.คว้ารางวัล เหรียญทองแดง
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-04
 

 
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-12-02
 

 
Dinner Talk หัวข้อ “สร้างสัมผัสไทยในสินค้าอาหารเพื่อการส่งออก case study : ประเทศเกาหลีใต้”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-30
 

 
"การอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-28
 

 
ให้การต้อนรับ กรรมการและผู้บริหาร ธกส. ร่วมกับผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-27
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>