ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ผู้บริหารร่วมงานรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-23
 

 
พิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” และร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-20
 

 
University of Reading
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-20
 

 
พิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-19
 

 
การบรรยายเชิงปฏิบัติการพิเศษ ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-19
 

 
กิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับ Prof. Dr. Keshavan Niranjan จาก University of Reading, United Kingdom
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-19
 

 
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-13
 

 
ให้การต้อนรับนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-12
 

 
โครงการ Happy Time for All Special “กิจกรรมตัดตุงต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-07
 

 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ในวาระขึ้นปีใหม่เมืองประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-06
 

 
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-05
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-03
 

 
กิจกรรม Road show เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท-เอก
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-03
 

 
กิจกรรมโครงการ MPT สัมพันธ์ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-02
 

 
ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-31
 

 
ร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 (ครบรอบ 53ปี)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-31
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 3/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-31
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-31
 

 
"การใช้การประเมินทางประสาทสัมผัสเพื่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาในประเทศเกาหลี"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-31
 

 
งานปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการทำงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-29
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] Next>>