ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
รางวัล “The best poster presentation in Environmental Biotechnology Session”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-22
 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-20
 

 
อาจารย์ อก.มช.คว้ารางวัล Best Presentation Award
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-20
 

 
โครงการ "ค่ายเขียนตำรา/ หนังสือ และเอกสารทางวิชาการ" สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-16
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-14
 

 
The Importance of English Language in 21st Century
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-13
 

 
ประชุมหารือภายใต้โครงการ Food Innopolis และ หารือร่วมกับ True Lab ในการดำเนินกิจกรรม เสริมเทคนิคการสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-13
 

 
ภาพบรรยากาศงาน CMU OPEN HOUSE 2017
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-09
 

 
ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-08
 

 
Food and Nutrition Science Study Tour 2017, Deakin University
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-06
 

 
นักศึกษา อก.มช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน GCIP-Thailand ร่วมกับ หจก.ฟางไทย แฟคทอรี่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-03
 

 
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-02
 

 
Korea Food Research Institute และ GINLAC สาธารณรัฐเกาหลี เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-11-01
 

 
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-10-31
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-10-30
 

 
กิจกรรมสัมนาทูตนักศึกษาประชาสัมพันธ์คณะ (Agro-Industry Ambassadors)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-10-28
 

 
พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship at the Faculty of Agro-Industry, CMU 2017
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-10-27
 

 
ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-10-21
 

 
การประชุม "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติที่ดี (Good Laboratory Practice) สำหรับการดำเนินงานและการจัดการห้องปฏิบัติการด้านการประเมินทางประสาทสัมผัส"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-10-20
 

 
อาคันตุกะจาก University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-10-17
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>