ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-25
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kalidas Shetty จาก North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-25
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 4"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-24
 

 
อบรมการใช้ระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-24
 

 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอกของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-22
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตามโครงสร้างของสำนักงานคณะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-19
 

 
การจัดการสุขลักษณะที่ดี GMP และการจัดทำระบบ HACCP
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-19
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 5/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-17
 

 
ประชุมสรุปผลการจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-10
 

 
โครงการพัฒนาสินค้า (SME) เพื่อครอบครัวคนพิการสติปัญญา ด้วยแนวอัตลักษณ์ใหม่สู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-04
 

 
ร่วมหารือโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-03
 

 
ผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-29
 

 
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-28
 

 
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-27
 

 
วันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 10 อุตสาหกรรมเกษตรกับไทยแลนด์ 4.0
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-26
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 4/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-26
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 4/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-26
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-26
 

 
ผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-26
 

 
พิธีรับมอบรับทุนการศึกษา จากบริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-24
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>