ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Convention of Asia Scholars
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-22
 

 
คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้า 3 รางวัล INNO NIGHT AWARD 2017
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-21
 

 
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) ให้กับบุคลากร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-21
 

 
โครงการ Manuscript writing camp
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-20
 

 
อาจารย์ อก.มช. รับมอบโล่เกียรติคุณวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-19
 

 
การฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการเป็นผู้บริหารที่ดี
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-14
 

 
โครงการสัมมนาเพื่อให้เกิดระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-13
 

 
การประชุมสัมมนาเรื่อง "อาจารย์ที่ปรึกษากับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระบบทะเบียนการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-13
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 7/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-12
 

 
ชาว อก.ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธี
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-12
 

 
คณบดีพร้อมด้วยคณะวิจัย มีกำหนดเยือน Department of Nutritional Science & Food Management, Ewha Womans University, Korea
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-12
 

 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-07
 

 
งานถวายเทียนพรรษา และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-07
 

 
การฝึกอบรม เรื่อง “พี่น้องชาว อก. มช. ร่วมใจพัฒนาองค์กร"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-05
 

 
อาจารย์ อก.มช.ให้สัมภาษณ์งานวิจัยเด่นหนอนไหมและดักแดไหมไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-04
 

 
กิจกรรมสร้างระบบการเรียนรู้สหกิจศึกษาและสารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-03
 

 
ร่วมพิธีทำบุญสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 49 ปี Faculty of Education’s 49th Anniversary Celebration : Suksa’s Success Stories
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-03
 

 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-03
 

 
คณบดีเดินทางไปเข้าร่วมงาน IFT17 The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting and Food Expo. และมีกำหนดเยือน Louisiana State University, Agricultural Center in Baton Rouge, Louisiana (LSU AgCenter) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา.
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-07-01
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-30
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>