ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
กิจกรรม PDT สัมพันธ์ ประจำปี 2560 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-28
 

 
สภากาแฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-27
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 1/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-27
 

 
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 36 ปี ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-26
 

 
ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์และหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-26
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ระบบประกันคุณภาพ HACCP และ ISO/FSSC 22000 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฯ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-26
 

 
ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-24
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Russell Keast ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sensory และ Professor Lynn Riddell ผู้เชี่ยวชาญด้าน Nutrition จาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-24
 

 
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงาน จาก Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-24
 

 
ร่วมแสดงความยินดีแด่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-22
 

 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-20
 

 
การถ่ายรูปหมู่ และงานรับขวัญบัณฑิต และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๑
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-20
 

 
คณบดีรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STEP)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-18
 

 
ให้การต้อนรับ บริษัท สเฟียร์ เอ็กซ์ซิบิท (ประเทศไทย) จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-17
 

 
คณบดีให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อจัดทำรายการพิเศษเนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง51
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-16
 

 
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-14
 

 
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัล ชนะเลิศ ประเภท Food for Fitness พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-14
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมต้อนรับ Chung-Aung University, Korea
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-13
 

 
คณบดีรับมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLO)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-12
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 1/2560” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-11
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>