ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Innovative Development of New Kamaboko Products for Promoting Nutritional Status of Elderly with Dysphagia"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-02
 

 
สกว.ฝ่ายอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-01
 

 
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-29
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-28
 

 
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-27
 

 
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อายุน้อยร้อยล้าน แนวทางการทำงานและการวางแผนการเงิน"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-26
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-25
 

 
รางวัลการนำเสนอ อันดับที่ 3 ในกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-19
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีลงนามถวายอาลัย น้อมส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-17
 

 
อาคันตุกะจาก KFRI และ GINLAC สาธารณรัฐเกาหลี เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-17
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-15
 

 
ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย น้อมส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-14
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ (Advanced Study in Economics) ชูชาติ เพ็ชรอำไพ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-13
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 4/2559” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-12
 

 
กิจกรรมแนะนำองค์กร รูปแบบธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาศึกษาที่ต้องการจะฝึกงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-11
 

 
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 49 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-11
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA for the Double Degree) กับ Graduate School of Agriculture, Kagawa University
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-11
 

 
พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship at the Faculty of Agro-Industry, CMU 2016
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-07
 

 
มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-06
 

 
การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-06
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] Next>>