ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ร่วมพิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-29
 

 
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี คณะเกษตรศาสตร์ มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-28
 

 
การฝึกอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-28
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 6/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-28
 

 
บรรยายพิเศษจาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-27
 

 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงบประมาณ e-Budget
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-27
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-23
 

 
อบรมการตัดเกรดด้วย VBA ในโปรแกรม EXCEL และการส่งคะแนนแบบออนไลน์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-21
 

 
หารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน Food and Health
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-21
 

 
บรรยายพิเศษจาก Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-20
 

 
โครงการ มช. รวมพลังปลูกป่าชายเลน ปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-18
 

 
การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-17
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 6/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-14
 

 
ให้การต้อนรับ บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-14
 

 
การอบรมเชิงสาธิต การแปรรูปมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-13
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Dr. Lynn Riddell รองคณบดีจาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศออสเตรเลีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-12
 

 
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-09
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-09
 

 
ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-08
 

 
ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-08
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>