ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
คณบดีรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-11
 

 
การฝึกอบรม หัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-11
 

 
อาคันตุกะจาก The University of Arkansas- Research Coordination Network (RCN) collaboration under the U.S. National Science Foundation (NSF)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-10
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผศ.สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ กรรมการอำนวยการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-09
 

 
คณบดีรับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ จากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-09
 

 
อุตสาหกรรมเกษตร มินิมาราธอน ครั้งที่ 5
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-08
 

 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-06
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-05
 

 
คณบดีรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-05
 

 
คณบดีรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-04
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-29
 

 
เทศกาลงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-28
 

 
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจของงานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-26
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-23
 

 
อาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute สาธารณรัฐเกาหลี เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-22
 

 
พิธีทำบุญประจำปี 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-21
 

 
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-16
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Lund University, Sweden
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-15
 

 
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-15
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 6/2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-14
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>