ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การประกวดการแปรรูปผลผลิตมะม่วง ในงาน"วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-07
 

 
ผลการประกวดคลิปวีดีโอจากโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-07
 

 
งานพิธีแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ำชา
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-06
 

 
การใช้โปรแกรมการจัดการของเสียและสารอันตรายในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-02
 

 
การฝึกอบรม เรื่อง “แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-06-01
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 5/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-31
 

 
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-29
 

 
การศึกษาดูงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-27
 

 
คณะผู้บริหารจาก Yadanabon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-26
 

 
อาคันตุกะจาก Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-26
 

 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-25
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kalidas Shetty จาก North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-25
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 4"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-24
 

 
อบรมการใช้ระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-24
 

 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอกของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-22
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตามโครงสร้างของสำนักงานคณะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-19
 

 
การจัดการสุขลักษณะที่ดี GMP และการจัดทำระบบ HACCP
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-19
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 5/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-17
 

 
ประชุมสรุปผลการจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-10
 

 
โครงการพัฒนาสินค้า (SME) เพื่อครอบครัวคนพิการสติปัญญา ด้วยแนวอัตลักษณ์ใหม่สู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-04
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>