ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
พิธีทำบุญประจำปี 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-21
 

 
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-16
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Lund University, Sweden
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-15
 

 
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-15
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 6/2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-14
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 33 คณะวิจิตรศิลป์
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-13
 

 
หารือร่วมกันเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-13
 

 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-08
 

 
ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-06
 

 
พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-12-05
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 1/2559”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-30
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Chinese Academy of Sciences ประเทศจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-30
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kalidas Shetty จาก North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-29
 

 
งาน “The 2016 Asia Pacific Agriculture Student Summit and the 2016 Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-28
 

 
พิธีปิดโครงการ UniSZA: The 6th Student Mobility Program To Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University 2016
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-25
 

 
PKT The Natural Seed Exhibition 2016 :: The 21th Century Education For Natural Materials For Packaging
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-24
 

 
คณะกรรมการโครงการ TNE Seed Funding คณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางเยือน University of Reading, United Kingdom
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-23
 

 
พิธีเปิดโครงการ “UniSZA: The 6th STUDENT MOBILITY PROGRAM
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-22
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศเกาหลี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-21
 

 
"วันครอบครัวยิ้มสวยเสียงใส" ครั้งที่ 6 "ตามรอยเท้าพ่อ ทดแทนคุณแผ่นดิน
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-16
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>