ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ร่วมหารือโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-05-03
 

 
ผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-29
 

 
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-28
 

 
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-27
 

 
วันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 10 อุตสาหกรรมเกษตรกับไทยแลนด์ 4.0
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-26
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 4/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-26
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 4/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-26
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-26
 

 
ผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-26
 

 
พิธีรับมอบรับทุนการศึกษา จากบริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-24
 

 
ผู้บริหารร่วมงานรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-23
 

 
พิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” และร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-20
 

 
University of Reading
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-20
 

 
พิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-19
 

 
การบรรยายเชิงปฏิบัติการพิเศษ ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-19
 

 
กิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับ Prof. Dr. Keshavan Niranjan จาก University of Reading, United Kingdom
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-19
 

 
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-13
 

 
ให้การต้อนรับนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-12
 

 
โครงการ Happy Time for All Special “กิจกรรมตัดตุงต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-07
 

 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ในวาระขึ้นปีใหม่เมืองประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-06
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>