ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamagata University
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-29
 

 
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-26
 

 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท วี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-26
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ Korea Food Research Institute
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-25
 

 
พิธีไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-18
 

 
ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Minnesota
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-17
 

 
ทำบุญสโมสรนักศึกษาและกิจกรรมต๋ามฮีตโตยฮอยแวดฮั้ว อก. ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-13
 

 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-12
 

 
ให้การต้อนรับบริษัท วี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-11
 

 
โครงการ “ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-10
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 2/2559” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-10
 

 
โครงการ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : Healthy Foods for Healthy Life”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-09
 

 
พิธีเปิดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ภาคเหนือ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-05
 

 
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-03
 

 
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-03
 

 
พิธีมอบเข็ม ไท เสื้อกิจกรรม เสื้อปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-03
 

 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-01
 

 
โครงการ มช. รวมพลังปลูกป่าชายเลน ปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-31
 

 
กิจกรรมพบปะเสวนากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-29
 

 
วันผู้ปกครองพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-27
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] Next>>