ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-05
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-03
 

 
กิจกรรม Road show เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท-เอก
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-03
 

 
กิจกรรมโครงการ MPT สัมพันธ์ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-04-02
 

 
ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-31
 

 
ร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 (ครบรอบ 53ปี)
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-31
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 3/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-31
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-31
 

 
"การใช้การประเมินทางประสาทสัมผัสเพื่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาในประเทศเกาหลี"
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-31
 

 
งานปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการทำงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-29
 

 
โครงการ “การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-27
 

 
กิจกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-25
 

 
การเดินทางไปเยี่ยมชม Sensory Evaluation Lab ณ Korea Food Research (KFRI) และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ Ewha Womans University, Republic of Korea.
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-23
 

 
กิจกรรม “Lunch Talk for Graduate Students 2017”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-22
 

 
กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-22
 

 
กิจกรรม Road Show การศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-21
 

 
อาจาย์อุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้า 3 รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 และ 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-20
 

 
การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-18
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน Yadanabon University, Myanmar
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-17
 

 
กิจกรรม Campus Recruitment
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-16
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>