ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZa), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-29
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Keshavan Niranjan จาก Department of Food and Nutritional Sciences, University of Reading, United Kingdom
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-29
 

 
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-27
 

 
การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e- Learning สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-25
 

 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและการจัดเก็บข้อสอบ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-23
 

 
ประเพณีนมัสการวัดพระธาตุดอยคำ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559 และกิจกรรม อก.สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-20
 

 
มช. เจ๋ง สกัดสารจากดักแด้ตัวไหม 22 ตัว เทียบเท่าซิเดนาฟิล 1 เม็ด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-16
 

 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-16
 

 
ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก Mawlana Bhashani Science and Technology University, Bangladesh
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-15
 

 
การแข่งขันฟุตบอล อก.คัพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-14
 

 
แม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-12
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC., Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-11
 

 
การส่งเสริมวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเกษตรกร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-09
 

 
พิธีปิดโครงการฯ และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจาก Kagawa University
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-02
 

 
ส่งต่องานวิจัย “ไส้กรอกลดเกลือโซเดียม” จากห้องแล็บถึงโรงงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-01
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-25
 

 
การอบรม เรื่อง "การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) โปรแกรม Visio และ Google Calendar"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-19
 

 
๖๐ วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-16
 

 
การอบรม เรื่อง "การบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-11
 

 
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagawa University
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-11
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] Next>>