ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-05
 

 
การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวและเทมเป้
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-04
 

 
ร่วมงานสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี : เดินด้วยกันไปได้ไกลกว่า
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-01
 

 
ผู้แทน รองศาสตราจารย์ ดร.นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-01
 

 
การอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-30
 

 
กิจกรรมอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-28
 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-28
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เริ่มทำ KM อย่างไรให้ได้ผล : จัดการองค์ความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-23
 

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-22
 

 
การแถลงนโยบายและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-21
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Lincoln University
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-21
 

 
ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-20
 

 
ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-20
 

 
การประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016)
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-16
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-14
 

 
ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและคณะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-13
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศเกาหลี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-13
 

 
พิธีส่งมอบงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-10
 

 
เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-10
 

 
พิธีบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-09
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>