ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Graduate School of Agricultural Science มหาวิทยาลัยโกเบ (Kobe University)
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-09
 

 
กิจกรรม Sports Day & Spirit Night ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-06
 

 
การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Food and Applied Bioscience 2016
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-04
 

 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จาก Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences, China
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-04
 

 
ให้การต้อนรับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่มาดูงานคณะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-03
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-30
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Bio-chemical Conversion Lab, Guangzhou Institute of Energy Research Conversion, CAS, China
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-28
 

 
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-27
 

 
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-26
 

 
การถ่ายรูปหมู่ และงานรับขวัญบัณฑิต และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๐
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-22
 

 
มอบกระเช้าของขวัญให้รองอธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-14
 

 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-13
 

 
มอบกระเช้าของขวัญให้อธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-11
 

 
มอบกระเช้าของขวัญให้ผู้ช่วยอธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-11
 

 
งานกีฬาเปิดกระป๋องครั้งที่ 24
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-09
 

 
งานวันเด็กแห่งชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-09
 

 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-08
 

 
มอบกระเช้าของขวัญให้กรรมการอำนวยการประจำคณะ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-07
 

 
ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Kalidas Shetty, North Dakota State University, สหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-05
 

 
งานพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-12-25
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] Next>>