ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
PKT The Natural Seed Exhibition 2016 :: The 21th Century Education For Natural Materials For Packaging
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-24
 

 
คณะกรรมการโครงการ TNE Seed Funding คณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางเยือน University of Reading, United Kingdom
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-23
 

 
พิธีเปิดโครงการ “UniSZA: The 6th STUDENT MOBILITY PROGRAM
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-22
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศเกาหลี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-21
 

 
"วันครอบครัวยิ้มสวยเสียงใส" ครั้งที่ 6 "ตามรอยเท้าพ่อ ทดแทนคุณแผ่นดิน
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-16
 

 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Aspartic protease and O-methyltransferase from Aspergillus spp. are involved in a dried skipjack tuna bonito (Katsuobushi)”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-16
 

 
โครงการทำกระทงเพื่อชุมชนท้องถิ่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-14
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-14
 

 
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปฏิบัติงาน ณ Universiti Sultan Zainal Abidin ประเทศมาเลเซีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-14
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 5/2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-09
 

 
ให้การต้อนรับ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-09
 

 
งานตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 21 ประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-07
 

 
วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 “กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-03
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Innovative Development of New Kamaboko Products for Promoting Nutritional Status of Elderly with Dysphagia"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-02
 

 
สกว.ฝ่ายอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-11-01
 

 
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-29
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-28
 

 
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-27
 

 
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อายุน้อยร้อยล้าน แนวทางการทำงานและการวางแผนการเงิน"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-26
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-25
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>