ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การประชุมกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-19
 

 
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-16
 

 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-15
 

 
พบปะผู้บริหารพร้อมเยี่ยมชม บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-13
 

 
พบปะผู้บริหารพร้อมเยี่ยมชม บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-12
 

 
พบปะผู้บริหารพร้อมเยี่ยมชมบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป ณ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-11
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 3/2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-08
 

 
ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงาน จาก Universiti Kebangsaan Malaysia และ Universiti Sultan Zainal Abidin
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-06
 

 
อาคันตุกะจาก Global University Systems (GUS)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-04
 

 
รับการตรวจประเมินหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2 เพื่อเข้าสู่ระดับ 300 คะแนน จาก สกอ.
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-02-28
 

 
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-02-25
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะ จาก Tongji University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-02-25
 

 
งาน Food Innovation Contest 2019, North Region
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-02-15
 

 
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship) เข้าพบคณบดีเพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-02-14
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก UMT, Malaysia and UTB, Brunei Darussalam
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-02-13
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Workshop on Advance Course in Fermentation Technology
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-02-11
 

 
คณบดีร่วมพิธีเปิดงานประชุมประจำปี 2562 สวทช.ภาคเหนือ และรับโล่ขอบคุณ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-02-08
 

 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบรักษาความปลอดภัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-02-01
 

 
กิจกรรม “แนะนำองค์กรแก่บุคลากรใหม่”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-31
 

 
บริษัท Yoshinoya Holding Co.,Ltd ปรเทศญี่ปุ่น เข้าหารือแนะแนวการรับสมัครงานให้กับนักศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-30
[ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>