ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
โครงการ KM Share & Learn : นวัตกรรมการทำงานและการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-14
 

 
การหารือเพื่อสร้างข้อเสนองานวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-13
 

 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-12
 

 
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-12
 

 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-09
 

 
รายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ Midterm Review : GROW 62
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-09
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในมหกรรมทางการศึกษา งาน Thailand STEM Festival 2019 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-09
 

 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก คว้ารางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-08
 

 
โครงการ Manuscript writing camp ปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-07
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความมรู้ทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-07
 

 
ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : เติมร้อยเพิ่มล้าน อาหารเพิ่มค่า (Value-added foods)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-07
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน บจก. สงขลาแคนนิ่ง (มหาชน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-05
 

 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEx
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-05
 

 
อาคันตุกะจาก GIEC CAS ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-05
 

 
งานปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-02
 

 
กิจกรรม ค่าย Pre-College 2019 นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 62
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-01
 

 
การหารือเพื่อสร้างข้อเสนองานวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-30
 

 
สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมทำบุญสโสมรนักศึกษา และกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-29
 

 
ชาว อก.มช. ร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-28
 

 
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-28
[ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>