ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2558 รอบสอง
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-01
 

 
โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-28
 

 
พิธีปิด ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: แป๋งก๋ายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์ สู่ AEC”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-28
 

 
รายการรอบภูมิภาค เรื่อง "ลำไย สมุนไพรคู่บ้าน อาหารคู่ครัว"
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-28
 

 
ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: แป๋งก๋ายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์ สู่ AEC”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-26
 

 
การประชุมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ/เกษตรท้องถิ่น ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-26
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-21
 

 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-20
 

 
ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-19
 

 
พิธีลงนามและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-12
 

 
โครงการสมทบอาหารกลางวัน และบริจาคอุปกรณ์การ เรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-11
 

 
"อาหารเพื่อสุขภาพ"
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-07
 

 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-05
 

 
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-04
 

 
กิจกรรม Pre-college ปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-03
 

 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-29
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Shinji TAKENAKA From Kobe University และ Associate Professor Dr. Masanori Watanabe From Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-27
 

 
กิจกรรม Big Cleaning Day
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-27
 

 
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin : การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-24
 

 
กิจกรรม Manuscript Writing Camp
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-23
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] Next>>