ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
โครงการ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : Healthy Foods for Healthy Life”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-09
 

 
พิธีเปิดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ภาคเหนือ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-05
 

 
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-03
 

 
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-03
 

 
พิธีมอบเข็ม ไท เสื้อกิจกรรม เสื้อปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-03
 

 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-08-01
 

 
โครงการ มช. รวมพลังปลูกป่าชายเลน ปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-31
 

 
กิจกรรมพบปะเสวนากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-29
 

 
วันผู้ปกครองพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-27
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ PMAT และร่วมชมนิทรรศการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-26
 

 
โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-26
 

 
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-23
 

 
การอบรม เรื่อง “การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-22
 

 
ให้การต้อนรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมหารือร่วมกันเกี่ยวกับโครงการวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-22
 

 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ซอฟแวร์การจัดการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-21
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Bogor Agricultural University
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-15
 

 
กิจกรรมแสดงความขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงความยินดีกับสาขา FST ในโอกาสที่หลักสูตร ป.ตรี ผ่านมาตรฐาน IFT
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-14
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 1/2559”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-13
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนการฝึกอบรม เรื่อง “การให้บริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-13
 

 
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จาก Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University, Vietnam
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-07-13
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>