ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล Good Practice ด้านการเงินและงบประมาณ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-23
 

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-16
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-15
 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่องระบบคุณภาพด้าน HACCP/BRC/ISO22000 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-11
 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่องระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-09
 

 
การจัดทำสื่อการสอน on-line
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-08
 

 
โครงการอบรมการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทสาครและสมุทรปราการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-04
 

 
รับการตรวจเยี่ยมเพื่อยืนยันผลการดำเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx จาก สกอ.
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-04
 

 
โครงการอบรมเชิงบรรยาย “สุขลักษณะที่ดี (GHP) / หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร"
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-03
 

 
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-29
 

 
โครงการบริการวิชาการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-29
 

 
ให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานประเทศสหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-28
 

 
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-27
 

 
ให้การต้อนรับ อาคันตุกะจาก Murdoch University, Australia
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-21
 

 
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-16
 

 
กิจกรรมรายงานผลการฝึกงานและงานเลี้ยงอำลานักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-15
 

 
แนะนำองค์กร และสอนงานบุคลากรใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-15
 

 
งานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-01
 

 
งานพิธีมอบเกียรติบัตร และเลี้ยงน้ำชาแสดงความยินดีกับบุคลากรและคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-01
 

 
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากศูนย์ RAC เชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-30
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>