ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-27
 

 
ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก College of Life Sciences and Biotechnology, Korea University
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-26
 

 
งานคืนสู่เหย้าชาว อก./วทอ. มช.: 5 ทศวรรษ มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-23
 

 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-22
 

 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก อก. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-21
 

 
กิจกรรม 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-20
 

 
รับขวัญบัณฑิต และการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-19
 

 
อาจารย์ อก.มช. คว้ารางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก."
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-16
 

 
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-14
 

 
นำเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-14
 

 
ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะ Prof. Dr. Naota Ohsaki จาก Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-13
 

 
การประชุมสัมมนา “การจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-12
 

 
พิธีทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร และงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-12-25
 

 
ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technolog, Chinese Academy of Sciences, P.R. China
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-12-22
 

 
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 32
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-12-20
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. บริจาคสิ่งของในถิ่นทุรกันดารฯ
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-12-20
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ NTFV Award 2014 สำหรับสถาบันและหน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-12-19
 

 
การให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและการเตรียมตัวเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-12-17
 

 
พิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-12-05
 

 
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-12-04
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] Next>>