ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-02
 

 
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 3”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-29
 

 
งานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-29
 

 
การอบรม “หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 3”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-25
 

 
พิธีรดนำ้ดำหัวคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-23
 

 
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-22
 

 
พิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-21
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรระยะที่ 12
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-20
 

 
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-13
 

 
ประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาฯ กับบุคลากรในคณะฯ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-08
 

 
การอบรม เรื่อง “พลิกมุมคิด พิชิตงานเพื่อความสำเร็จ”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-31
 

 
งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-30
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZa), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-29
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Keshavan Niranjan จาก Department of Food and Nutritional Sciences, University of Reading, United Kingdom
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-29
 

 
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-27
 

 
การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e- Learning สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-25
 

 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและการจัดเก็บข้อสอบ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-23
 

 
ประเพณีนมัสการวัดพระธาตุดอยคำ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559 และกิจกรรม อก.สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-20
 

 
มช. เจ๋ง สกัดสารจากดักแด้ตัวไหม 22 ตัว เทียบเท่าซิเดนาฟิล 1 เม็ด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-16
 

 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-16
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>