ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การป้องกันอุบัติภัยทางธรรมชาติสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-22
 

 
การเตรียมความพร้อมการทำงานเมื่อเข้าสู่ AEC และแนะแนวคิดการทำงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-22
 

 
การฝึกอบรมเชิงสาธิต "หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด” (retorts supervisors)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-20
 

 
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-13
 

 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-10
 

 
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-01
 

 
QA สัญจร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-03-30
 

 
ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Faculty of Agriculture and Forest Resource, Souphanouvong University, Laos PDR
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-03-20
 

 
ร่วมทำแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันและลดมลพิษหมอกควันร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-03-13
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักและวิธีการเขียนโครงการประกอบการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-03-12
 

 
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-03-09
 

 
โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-02-27
 

 
พิธีปิดโครงการ Internship Program of Kagawa University’s students at Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-02-25
 

 
การอบรม เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-02-19
 

 
ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก Kagawa University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-02-19
 

 
กิจกรรม “อุตสาหกรรมเกษตร มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔ และร่วมเฉลิมฉลอง ๕๐ ปี มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-02-14
 

 
งานประชุมวิชาการ The 3rd Joint Symposium between Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, Thailand and College of Life Science, Gangneung-Wonju National University, Korea
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-02-10
 

 
โครงการประชุมความร่วมมือทางวิชาการและพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าฝรั่งเศสร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และสถาบัน Institut National de la Recherche Agronomiqe, France (INRA)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-02-04
 

 
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Anaerobic Digestion: AD Technology and Microbial Ecology for Sustainable Development (ADTech 2015)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-02-03
 

 
การใช้งานระบบสวัสดิการในระบบ CMU MIS
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-01-28
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>