ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-26
 

 
การถ่ายรูปหมู่ และงานรับขวัญบัณฑิต และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๐
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-22
 

 
มอบกระเช้าของขวัญให้รองอธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-14
 

 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-13
 

 
มอบกระเช้าของขวัญให้อธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-11
 

 
มอบกระเช้าของขวัญให้ผู้ช่วยอธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-11
 

 
งานกีฬาเปิดกระป๋องครั้งที่ 24
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-09
 

 
งานวันเด็กแห่งชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-09
 

 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-08
 

 
มอบกระเช้าของขวัญให้กรรมการอำนวยการประจำคณะ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-07
 

 
ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Kalidas Shetty, North Dakota State University, สหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-05
 

 
งานพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-12-25
 

 
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธี ศิลปะและการแสดง
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-12-23
 

 
พิธีลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี และอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีสารสกัดลำไย ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-12-22
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสาธิต สำหรับ SMEs
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-12-17
 

 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-12-16
 

 
พิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-12-05
 

 
เทคนิคการเขียนประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-12-03
 

 
อัพเดทกฎหมาย ฉลากและบรรจุภัณฑ์ กับ อย.
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-12-01
 

 
กิจกรรมตรวจสุขาภิบาลอาหาร ในตลาดสดแม่เหียะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-11-25
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>