ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
กิจกรรมเสวนาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-11-24
 

 
กิจกรรมตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-11-23
 

 
กิจกรรมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-11-18
 

 
พิธีปิดโครงการ the 5th Student Mobility และงานอำลาคณะนักศึกษา จาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-11-16
 

 
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 และ CMU Open House ครั้งที่ 2
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-11-12
 

 
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะนักศึกษา จาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-11-11
 

 
โครงการอบรม “อัพเดทกฎหมาย ฉลากและบรรจุภัณฑ์ กับ อย.”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-11-06
 

 
คณะมนุษยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน งานการเงินการคลังและพัสดุ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-11-03
 

 
สมทบทุนมอบเงินบริจาคให้กับ ลุงยืน ฝอยทอง
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-11-02
 

 
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-31
 

 
การแข่งขันกีฬา 5 สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-31
 

 
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-28
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-21
 

 
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2558 ในวันอาหารโลก
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-16
 

 
การฝึกอบรมเชิงสาธิตในด้านมาตรฐานการตรวจร้านอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-14
 

 
พิธีแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-12
 

 
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-09
 

 
กิจกรรม Happy Time for all
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-07
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-05
 

 
พิธีปิดโครงการ Student Mobility : Work – Learn Internship at Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University 2015
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-02
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>